Så fungerar Aktielån

Ett aktielån är inte ett lån av pengar för att kunna investera i aktier så som man skulle kunna tro. Det handlar om handel med aktier som gemene man oftast inte har kunskap om, det är inget ovanligt eller konstigt, men i massmedia skrivs det oftast om ”normal” aktiehandel. Aktielån handlar istället om ett lån av aktier där det finns en långivare, en låntagare och en mellanhand (banken).

Den person som vill låna ut sina aktier kan kontakta sin bank eller sin aktiemäklare. Detta eftersom det är till dessa som aktierna lånas ut. Aktierna förmedlas sedan vidare av banken/mäklaren till personer och andra investerare som vill låna aktier.

Långivaren skriver ett avtal med banken om att banken får låna aktierna under en viss tid. För detta fås en premie som grundar sig bland annat på aktiernas värde och återbetalningstid. I och med att personen har avtalet ställt mot banken kan man se denna utlåning som riskfri. Det är ju banken som står som garant för att både aktierna betalas tillbaka och att premien betalas ut.

Nästa steg är att banken får in förfrågan om lån av aktier och matchar dessa förfrågningar med de aktier som lånats av långivarna. Här skrivs ett avtal mellan banken och låntagaren. Även här gäller att aktierna ska betalas tillbaka och att en viss premie ska betalas.

Nu har låntagaren aktierna och kan sälja dem fritt på aktiemarknaden. Det är just detta som är den ekonomiska fördelen. Detta åtminstone om försäljning först sker och sedan aktiekursen går ner. När det blir dags att lämna tillbaka aktierna köps de in till ett lägre värde än vad de såldes för tidigare. Därmed kan låntagaren lämna tillbaka aktierna och behålla en vinst genom denna ”bakvända” aktiehandel.

Vanligtvis handlar aktiehandel om att köpa billigt och sälja dyrt. Men med aktielån blir det alltså att sälja dyrt och sedan köpa billigt.

Risken med aktielån är att kursen kan gå upp istället för ner. Om så sker kommer låntagaren göra en förlustaffär.

Info från: Lånnyheter.se

 

Författaren ”Kralle” är en ekonomibloggare med ett flertal bloggar, som oftast är nischade inom olika ekonomisegment så som aktier, räntor och lånemarknaden.