Ica kommer att dela ut 8 kronor per aktie

Dagligvarujätten Ica redovisar en vinst före skatt på 487 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013.

Det kan jämföras med vinsten proforma på 713 miljoner kronor motsvarande period 2012.

Proformaresultatet visar fjärde kvartalet 2012 som om ICA och Hakon Invest hade varit konsoliderade.

 

Omsättningen uppgick till 25 964 miljoner kronor, jämfört med omsättningen proforma på 25 865 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 8 kronor per stamaktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 0 kronor per aktie.

”Rörelseresultatet exklusive engångsposter steg med 19 procent. Ökad försäljning och högre marginaler har bidragit till att förbättra resultatet i ICA Sverige, Rimi Baltic och i portföljbolagen medan resultatförbättringen i ICA Norge främst förklaras av lägre svinn”, skriver vd Per Strömberg i rapporten.

 

VD: En stark rapport

En väldigt stark rapport, anser vd Per Strömberg.

– Vi ser att vi har en fortsatt bra utveckling på alla områden, säger han till TT.

Han pekar på att alla områden förbättrar sitt resultat jämfört med förra året. Så ser det dock inte ut om man tittar på rörelseresultatet för fastigheter, en viktig del av Icas resultat, som minskade. Det beror på att bolaget beslutat om en ökad avskrivning efter att en marknadsvärdering gjorts, säger Strömberg.

– Jämför man äpplen med äpplen var det en förbättring även där, på cirka 20 miljoner kronor.

Innan fjärde kvartalet 2013 hade Ica ökat sina marknadsandelar tio kvartal på raken. Nu bröts den trenden.

– Vi växte i linje med marknaden under fjärde kvartalet. Dels hade vi extremt tuffa jämförelsetal. Sedan jobbar konkurrenterna alltid på att vässa sig, och någon gång bryts en sådan här trend. Men vi har fortfarande en väldigt stark utveckling i Sverige, säger Per Strömberg.

Utdelningen på åtta kronor per aktie är bra, anser Per Strömberg.

– Vi hade ett väldigt starkt kassaflöde. Det gör att vi kan ge en riktigt bra utdelning på åtta kronor. Det är ungefär fyra procents direktavkastning.

Norge ett problemområde

Han vill inte göra någon bedömning om utvecklingen för dagligvaruhandeln 2014.

– Vi såg en viss avmattning under det fjärde kvartalet, med en lägre prisökningstakt och lägre volymökningstakt. Om det kommer att fortsätta 2014 är svårt att säga, säger Per Strömberg.

Norge är fortfarande Icas problemområde.

– Även om vi uppvisar en resultatförbättring i Norge har vi fortfarande en utmaning på den norska marknaden, med en för svag försäljningsutveckling och framför allt för höga inköpspriser.

I slutet av februari väntas Norges konkurrensmyndighet meddela om Ica Norge får samarbeta kring logistik med Norgesgruppen. Inköpssamarbetet fick klartecken i somras.