Ny lagtolkning kan höja avgifter i borätter

STOCKHOLM. Bostadsrättsinnehavare kan få chockhöjda avgifter. En ny tolkning av avskrivningsreglerna kan innebära att föreningarna annars riskerar att gå med förlust. Riksbyggen är kritiskt och vägrar att följa tolkningen.
– Det är nya regler som ska tillämpas från och med i år. Det är ett regelverk som Bostadsnämnden tagit fram, säger Dan Brännström, generalsekretare i Far, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.

En bostadsrättsförening delar upp kostnaden för byggandet av fastigheten under ett visst antal år. Den progressiva varianten innebär att kostnaden ökar i föreningen ju längre tiden går. Om bostadsrättsföreningarna tvingas till en linjär avskrivning, alltså lika stora kostnader varje år, kan kostnaderna öka kraftigt, speciellt för nybyggda fastigheter. Hur mycket vill Brännström inte spekulera i.

– Men jag förstår ju att det får stora konsekvenser, säger han.

 

30 procent dyrare

Far har enligt Brännström redan i höstas sökt Bokföringsnämnden, den myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed, för att prata om konsekvenserna.

– Men det fanns inget intresse från Bokföringsnämndens sida för att träffa oss. Och nu står vi där, säger han.

Enligt Svenska Dagbladet kan den nya regeln innebära höjda avgifter med uppemot 30 procent för nybyggda hus. Alternativt får föreningen visa upp ett förlustresultat.

– Förluster väcker alltid oro och försiktighet, det är naturligtvis inte bra. Samtidigt får aldrig en redovisning skönmåla. Min förhoppning är att vi nu ska kunna resonera oss fram till en bra lösning, säger Brännström.

Försvårar byggande

Mårten Lilja, kommunikationschef på Riksbyggen, tycker att reglerna inte behöver tolkas på Fars sätt.

– Vi avser göra avskrivningar på det sätt som hittills gjorts. Vi tycker helt enkelt att det är rätt, säger han.

Riksbyggen har uppvaktat Far och Bokföringsnämnden i frågan. Lilja säger att en byggnad de första decennierna har ett ganska intakt värde, då omfattande renoveringar oftast inte behövs.

– De tillkommer längre fram i tiden. Då är det rimligt att avskrivningarna ökar längre fram.

Han säger att tolkningen riskerar att försvåra bostadsbyggandet.

– För det kommer, faktiskt i onödan, att öka boendekostnaden i framförallt nya hus.

TT