Intressant fakta om Pyramiderna i Giza

Pyramiderna i Giza

Pyramiderna är några av de mest respektingivande inspirerande skapelserna på hela jorden. Under årens lopp har det funnits många gissningar om exakt hur eller varför de byggdes. Det finns så mycket stenmassa i pyramiden så att insidans temperatur ej förändras. Temperaturen 20 grader Celsius, som är den genomsnittliga temperaturen hos jorden. Den yttre manteln bestod av 144.000 stenar, alla blankpolerade och platta med en noggrannhet på 1/100-del av en tum, ungefär 100 centimeter tjock och väger cirka 15 ton vardera. Hur stenarna tillverkades med så höga specifikationer är ett mysterium. Grunden för pyramiden har kulleder. Dessa tillåter pyramiden att expandera och dra ihop sig med utomhustemperaturen och för att klara jordbävningar. Totalt består Pyramiden av 2,3 miljoner stenblock. De största stenblocken som hittats i pyramiden är av granit och väger från 20 ton upp till 80 ton. Pyramiderna i Giza byggdes omkring år 2600 f.Kr. Ca 500 000 ton murbruk användes när pyramiderna byggdes. Den totala vikten av den största pyramiden beräknas vara 5 750 000 ton.

För att verkligen förstå pyramidens storlek samt vilket enormt arbete som ligger bakom kan man betänka att om det tog t.ex. 20 år att bygga den så innebär det att den byggdes på med 800 ton sten varje dag, vilket i sin tur innebär att 12 stenblock om 2,5 ton tillfördes varje timme, 24 timmar om dygnet i 20 års tid.

Giza ovan

Den yttre manteln var ursprungligen högpolerad, dess yta skulle reflekterat ljus. När manteln var intakt kunde man se pyramiden från bergen i Israel och även från rymden. Kungens kista är gjord helt i granit och måste ha satts på plats under själva konstruktionen då den är för stor för att bära in genom pyramidens gånger. Den har sågats ur ett granitblock vilket skulle krävts bronssågar med tänder av safirer. Insidan av kistan måste ha urholkats med rörformiga borrar av samma material som appliceras med en enorm vertikal kraft. Den murbruk som används är av okänt ursprung. Det har analyserats och dess kemiska sammansättning är känd, men det kan inte reproduceras. Det är starkare än sten och håller fortfarande än idag.

ingång

Det har rapporterats att när pyramiden först öppnades fanns en svängdörr som väger cirka 20 ton. Den var så väl avvägd att den kunde öppnas genom att med handen trycka lätt med minimal kraft. När den är stängd är den så perfekt passform att den knappat syntes och det fanns inte tillräckligt mycket plats för att få ett grepp från utsidan. Sett från ovan är den stora pyramiden och de 2 bredvid anpassade exakt med stjärnorna i Orions bälte. Den stora pyramiden har också en luftschakt som pekar mot Orions stjärnbild. Exakt varför vet ingen.