Takmontering – Passa på att byta taket innan rot

Takmontering

En av flera fördelar med plåt är att det är snyggt, lätt och väldigt tåligt. Den långa livslängden överträffar många alternativ oavsett vilka applikationer det gäller. Ur ekonomisk synpunkt står det i klass för sig själv, samtidigt som det är ett utmärkt miljöval. För att underlätta takmonteringen krävs rätt verktyg när du sätter igång. Här listar vi några: Hammar, plåtsax, handsåg, nibbler, skruvdragare och falstång. Vid montering av takplåt är det viktigt att följa monteringsanvisningen för den plåt du har valt. På vår hemsida har vi monteringsanvisningar för varje plåtprofil som du kan skriva ut. Det är dags att fundera över takbytet innan roten sänks. Regeringen har det som förslag att sänka roten från 50% på arbetskostnaden till 30%. En stor förlust för den som tänkt renovera.

takmontering

Stegvis hur du går tillväga

Steg 1: Gör rent på taket och riv bort gammalt material. Sopa, städa och plocka bort barr, damm och löv etc. Taket ska vara rent hela vägen ner till takpappen. Börja med att syna undertaket och se om du hittar några vattenskador. Hittar du några skador får du börja med att byta ut den delen av undertaket.

Steg 2: Följ instruktionerna för den underlagspapp du har köpt och utför monteringen av takpappen så noggrant som möjligt. Takpappen rullas ut på undertaket nerifrån ett hörn och gå därefter horisontellt till andra sidan av taket. Pappen sätter du fast med stift eller pappspik på takpappens överlapp som sedan täcks med nästa rad papp. En pappkniv eller en vanlig vass kniv behövs för att skära av pappen.

läktning

Steg 3: Nu är det dags att börja läkta taket. Vanligtvis använder man ströläkt och bärläkt som det kallas. Hitta takstolarna som bär undertaket och placera ströläkten på varje takstol hela vägen upp till nocken. Skarvning brukar behövas för att nå hela vägen upp. Spika fast ströläkten så de sitter fast ordentligt. Dimension att rekommendera är minst 25×25 på ströläkten. Avstånd mellan ströläkten bör vara ca 60 cc så du får eventuellt lägga extra ströläkt mellan takstolarna. Nu till bärläkten som ska placeras ovanpå ströläkten vågrätt. I monteringsanvisningen står det rekommendationer för hur du ska läkta för just den plåtprofilen.

 Steg 4: Montering av takplåt. Hur du ska montera takplåten är detaljerat i monteringsanvisningarna. Följ noggrant monteringsanvisningen för att få bästa möjliga montering för din plåt.

Taksäkerhet

En annan viktig del av ditt tak är säkerheten. När man är husägare har man ansvaret för säkerheten även på taket. En sotare har vissa krav, antennmontörer och snöskottare kräver vissa säkerhetsdetaljer för att kunna vara säker när de utför sitt arbete på taket. Några av produkterna under taksäkerhet: fäste för livlina, gångbrygga, takstege, taksteg och snörasskydd. Monteringsanvisning för taksäkerhet finns också under varje produkt på vår hemsida.

 

Specialbeslag

En egen tillverkning gör att vi är väldigt flexibla vid tillverkning. Du kan skicka in egna mått på de flesta beslagen vi har som standard. Du kan få exakta mått till just ditt tak för att underlätta monteringen. Exempel på beslag som vi kan specialtillverka: Fotplåt, nockplåt, ränndalar, ståndskivor, tröskelbleck, underbleck, överbleck och mycket mer.

 

Montera hängränna

Långa krokar bockas så att rännan får fall. Gör så här: Markera baslinjen enligt skiss, lägg samman krokarna och markera baslinjen på första och sista kroken. Takets längd/5mm per meter ger totala lutningen som markeras på sista kroken. Rita en linje mellan baslinjen och lutningsmåttet, se figur. Numrera och bocka krokarna med krokbockningsverktygen. Krokarna fästes med skruv.

Korta krokar samt Compactkroken: Markera fallet genom att spänna ett snöre. Skruva krokarna direkt i takfotsbrädan. Det finns lite olika rännkrok till att montera hängrännan. Det finns så många fördelar med plåt, att det så gott som alltid borde vara det självklara valet. Det är snyggt, lätt och tåligt. Det har en livslängd som överträffar det mesta, oavsett vilka applikationer det gäller. Ur ekonomisk synpunkt står det i klass för sig själv, samtidigt som det är ett utmärkt miljöval.

montera hängränna

 

Tak komponenter

Fotplåt
Sitter i takfot under plåten, vattnet som kommer från taket landar på fotplåten som är vinklad ned i hängrännan.

Hängränna
Vattnet från taket faller ned i hängrännan. Hängrännan har ett lut som gör att vattnet rinner ner i stupröret.

Stuprör
Vattnet från hängrännan rinner ned i stupröret och ut genom utkastaren längst ner.

Vindskiva
Sitter på vindbrädan på gaveln. Vindskivans uppgift är att skydda vindbrädan samt att vatten tränger in.

Snörasskydd
Hindrar snö från att glida ner från taket.

Glidskydd
Hindrar stegen från att glida i sidled. Ofta vill sotaren att ett glidskydd ska vara monterat.

 

takets komponenter