Viktlöshet vid fridykning ser helt galet ut

Om du guppar omkring nära ytan i sjön eller i havet, skulle du uppleva en positiva flytkraft eftersom våra kroppar är mindre kompakt än vattet som omger oss. Men är du tillräckligt djup ner så blir din kropp mer kompakt när trycket runt omkring dig ökar och komprimerar kroppen. Mellan 8-14 meter ner kommer du till en punkt av neutral flytkraft där du inte längre känner att du skjuts upp till ytan. Korsa denna osynliga barriär och du får en negativ flytkraft och börja sjunka. Detta gör att fridykare kan glida ner till sitt önskade djup. Fiskare och pärldykare kan då gå längs havsbottnen. Vid rätt djup kan den negativa flytkraften göra att promenader på känns liknande som att gå på månen. Denna video till Guillaume Nery är en underbar illustration av hur en dykarens flytkraft kommer att ändras på djupare vatten.