Vilka blir konsekvenserna om mitt företag går i konkurs

Att se sitt företag gå i konkurs är ofta en smärtsam upplevelse både på det mentala och ekonomiska planet. Ofta har man lagt väldigt timmar på bolaget och investerat inte bara pengar utan också en del utav sig själv i verksamheten, när man så tvingas plocka ner skylten och stänga ner är det allt annat än roligt. Ändå kan både de långsiktiga och kortsiktiga konsekvenserna te sig väldigt olika.

Först och främst är det av avgörande betydelse om du driver en enskild firma eller om det är ett aktiebolag. Om du har en enskild firma är du personligen ersättningsskyldig vilket innebär att du riskerar att gå i personlig konkurs om ditt företag har större skulder än vad du har personliga tillgångar. Är det däremot ett aktiebolag som går i konkurs slipper du i viss mån det personliga ansvaret då företaget då är en egen juridisk person. Trots detta kan du komma att själv tvingas betala en del utestående fordringar om man under konkursförfarandet finner att styrelsen  på något vis varit särskilt oaktsam.

En direkt följd oavsett bolagsform är att du kommer stå utan inkomst, så vida du inte är ansluten till en arbetslöshetskassa då du kan vara berättigad till a-kassa. Här finner du mer information om arbetslöshetsförsäkring för företagare.

Viktigt att känna till är även att om du varit med om en konkurs kommer du få svårt att starta ett nytt företag. Det är inte ovanligt med näringsförbud i samband med konkurser och det krävs normalt en hel del extra utav den som vill dra igång en ny verksamhet nära inpå en tidigare konkurs. För att på nytt få rätt att starta upp ett nytt företag krävs att du blivit av med skulderna från det tidigare konkursboet och utöver detta behöver du även kunna visa att den nya verksamheten kommer att vara lönsam.

Som alltid är det i slutänden ett antal enskilda personer som kommer fatta det slutgiltiga beslutet huruvida du är lämplig att driva firma eller ej, därför kan det löna sig att lägga lite extra tid på ansökan om bolag. Skriv och förklara din situation och berätta din sida av historien om varför det tidigare bolaget gick omkull, på detta vis visar du inte bara mognad utan också att du verkligen bryr dig och är beredd att lägga den extra tid som krävs för att göra verklighet av dina ambitioner.

Ett alternativ till att starta eget företag är att du hittar någon som är villig att starta en firma åt dig i deras namn. Kom dock ihåg att om du väljer att göra på detta vis så avsäger du dig även en mängd lagliga rättigheter så välj en person du verkligen litar på annars kan det gå väldigt illa.