Introduktion till AI i vardagen: En digital revolution

Artificiell intelligens, eller AI, har blivit en integrerad del av våra dagliga liv och revolutionerar hur vi interagerar med teknologi. Från röstassistenter som Siri och Alexa till självkörande bilar och personliga rekommendationer på streamingplattformar har AI infiltrerat nästan varje aspekt av vår tillvaro. Men vad är exakt fördelarna med denna avancerade teknologi?

 

 

Photo by Growtika on Unsplash