Reaktion från ungdomar som möter gammal teknik

Datorer, tv apparater och telefoner ser väldigt annorlunda ut idag än vad de gjorde för 20 år sedan. Hur reagerar dagens ungdomar på gammal teknik?