attraktiv-arbetsplats

Hur vården ska bli en mer attraktiv vårdplats

attraktiv-arbetsplats

En attraktiv arbetsplats inom vården är en grundläggande och viktig faktor för att ge god vård. Men hur hittar man den perfekta arbetsplatsen och vad kan man själv göra för att skapa en mer attraktiv arbetsplats? I denna artikel diskuteras hur en stabil grund för att skapa en attraktiv arbetsplats inom vården börjar inifrån och hur medarbetare och chefer kan bidra för att komma dit.

Svårigheter att hitta en attraktiv arbetsplats

Att hitta en attraktiv arbetsplats inom vården kan vara en utmaning. Alla jobbannonser ser i princip identiska ut, vilket gör det svårt att jämföra arbetsplatser. Oavsett vad bemanningsföretag eller rekryteringsagenter uppger kan det för en utomstående vara svårt att bilda sig en ordentlig uppfattning. För att skapa sig en bild av hur en arbetsplats fungerar, hur teamet ser ut och om man själv kan bidra till att det lyfter, kan det vara värdefullt att prata med de medarbetare som redan jobbar där. Vad funkar? Vad funkar inte? Finns det möjlighet till kompetensutveckling? Alla sådana frågor kan och bör kunna besvaras.

En stabil grund för en attraktiv arbetsplats inom vården

Ett stabilt och tryggt arbetslag är en avgörande faktor för att kunna ge människor god vård och samtidigt bibehålla patientsäkerhet. Medarbetare som trivs med varandra och på sin arbetsplats stannar dessutom kvar längre på sin arbetsplats. För att skapa en god arbetsmiljö inom vården är det viktigt att se medarbetarna som människor och att lyssna på dem. Att satsa på närvarande ledarskap och föra en ärlig dialog om de utmaningar som man står inför kan skapa ett mervärde och trygg arbetsplats som inga pengar i världen kan ersätta.

Skapa möjligheten att göra ett bra jobb

En attraktiv arbetsplats inom vården är en plats där man kan göra ett bra jobb och där man får möjligheten att växa, utvecklas och trivas. Att ha tydliga riktlinjer och mål, samt utrymme för både ett gott patientarbete och spännande utvecklingsmöjligheter kan hjälpa till att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och arbetsplats.

Hur du som ledare skapar ett bra arbetsgivarvarumärke

Som chef eller ledare inom vården är det av största vikt att skapa en positiv arbetsgivarprofil för att attrahera och behålla kvalificerad personal. En effektiv och hållbar strategi för att skapa en positiv arbetsgivarprofil är att ta vara på befintliga medarbetares styrkor, kompetenser och insikter. Genom att använda de resurser som redan finns inom organisationen kan man skapa en stark och trovärdig arbetsgivarprofil. Detta kan innebära att man ger utrymme för medarbetare att ta egna initiativ och att man tar vara på deras idéer för att utveckla arbetsplatsen.

Att använda medarbetarnas nätverk för att hitta nya kollegor är också en effektiv strategi. Genom att involvera medarbetarna i rekryteringsprocessen, genom tipsrekrytering, kan man dra nytta av deras erfarenheter och kunskaper för att hitta de mest lämpade kandidaterna. Dessutom kan en sådan strategi stärka känslan av delaktighet och samhörighet inom arbetsplatsen, vilket kan leda till ökad motivation och engagemang.

Medalla är ett kollegialt nätverk för vårdpersonal där vårdkollegor kan berätta om sin arbetsplats samt tipsa nya kollegor om nya jobbmöjligheter.

Om den löjligt svåra konsten att leva som Du

Många är vi nog, vi som någon gång (eller gång på gång), frågat oss vad som är hemligheten bakom lycka, närvaro, att leva livet fullt ut, att inte glida iväg i det som varit, eller drömma om allt vi inte har här och nu. Vad är hemligheten? Vem har svaret på denna enkla, men knepiga fråga?

Det som borde vara den simplaste sak, att vara de människor vi är, utan fix, utan ånger, utan längtan till att vara någon annan, leva någon annans liv, vara någon annanstans, arbeta med något annat, se ut som någon annan, vara någon annan, det är lätt i teorin, svårare i praktiken. I alla fall för många av oss.

Kanske finns det många tillvägagångssätt. Kanske finns inga enkla svar. Eller kanske finns svaren närmare än vi tror. En som lever fullt ut, ända ut i fingertopparna, är Tommytott, eventuellt utan att vara helt medveten om det själv! Vad är det som gör just honom till ett sådan lysande exempel på livsglädje? Ett kort svar är, att han är sig själv, utan begränsande censur eller tråkig, tillrättalagd perfektionism. Genom att vara sig själv inspirerar han andra, att bit för bit våga. Det behöver inte handla om att ”komma ut ur garderoben”. Det kan lika gärna handla om att våga tro på sig själv, sina förmågor, sitt värde som människa, alldeles oavsett ”alla andras” åsikter. Utöver att diskutera djupare aspekter av livet så nämner han även vardagsproblem såsom vad man ska tänka på på semestern, till exempel. 

Den inre tron om oss själva speglar hur vi ser på vår omvärld, vilket i sin tur speglar vad som möter oss och vice versa. ”Verkligheten” kan ju som bekant lika gärna vara grå och dyster, som kaotisk, färggrann, humoristisk eller förunderlig. Det finns alltid något nytt att lära sig, alltid en stund att förgylla! Det här vet redan våra bästa, fyrbenta vänner, intuitivt. Så även Tommytotts bedårande ”kamphund” (en Chihuahua).

Det här är nog inget nytt för de flesta av oss. Frågan som återstår är kanske snarare hur vi ska kunna påverka tron på oss själva, hur vi ska våga ”komma ut”, våga vara den vi är. Ibland har det gått så långt att vi inte ens vet vad som är innerligt och vad som är tillgjort, i oss själva.

Då behövs inspiratörer, som Tommytott, som på ett befriande öppenhjärtligt och personligt sätt påminner oss om var vi ska leta och vad vi kan göra, här och nu, som till exempel att:

  1. Våga vara sårbar.
  2. Våga sätta gränser.
  3. Utan humor och skratt – ingen livsglädje.
  4. Utforska din kreativa sida!
  5. Lyssna till hjärtat! Gör mer av det som gör dig glad och fyller dig med energi!
  6. Lär av våra fyrbenta vänner – känn närvaron, här och nu (ingenting annat existerar förutom i tanken).
En som lever fullt ut, ända ut i fingertopparna, är Tommytott, eventuellt utan att vara helt medveten om det själv! Vad är det som gör just honom till ett sådan lysande exempel på livsglädje? Ett kort svar är, att han är sig själv, utan begränsande censur eller tråkig, tillrättalagd perfektionism.