Att tänka på när du skriver en affärsplan – Företagstidning

Skriva en affärsplan

En affärsplan behövs för att få pengar till ditt startkapital av Almi eller någon bank. Samtidigt kan det vara nyttigt att göra en affärsplan för din framtida eller nuvarande verksamhet. Hur ska du tjäna pengar, vilken affärsmodell ska du köra på etc. Vi har gjort en sammanställning av frågor du kan svara på för att göra din affärsplan.

Frågor

Affärsidé

 • Din verksamhet behöver en beskrivning för hur du ska tjäna pengar. Vad är din affärsidé? Affärsidén bör tala om för läsaren vad du vill och om framtida möjligheter.
 • Tydliga mål för ditt företag bör beskrivas. Sikta framåt, hur långt har du kommit om 5 år?

Jag som företagare

 • Dina kompetenser? Vad kan jag bidra med för att gynna min affärsidé, vad har jag för utbildning?
 • Om du ser till konkurrensen, vad jag för kompetenser som kan gynna mig gentemot konkurrenterna?
 • Mitt kontaktnät, hur kan jag använda det för att gynna mitt företag?
 • Ekonomin är en fråga man ska fundera kring, har jag pengar för att få fart på mitt företag eller behöver jag låna? Vad vill jag ha för lön och är det rimligt under uppstartsfasen?

Marknad och kunder

 • Efterfrågan på det jag säljer, hur stor marknad finns det för min produkt eller tjänst? Finns det några siffror på det som du kan ta med i affärsplanen?
 • Vart finns dina kunder och hur ser den typiska kunden ut? Varför kommer de att köpa just din produkt?
 • Vilka är dina fördelar mot konkurrenternas?

Marknadsföring

 • Marknadsföringen är en stor post som ofta är kostsam, hur når du ut till dina kunder på bästa sätt? Kommer du att nå ut till tillräckligt många kunder som dessutom köper av dig?
 • Det finns ett flertal gratismarknadsföringsmetoder, hitta några som passar dig och berätta hur du kan använda dom.

Ekonomi och prissättning

 • Prissättning är väldigt viktigt, det är inte alltid bäst att vara billigast. Tänk efter hur du ska sätta priserna och kika på konkurrenterna.
 • Redovisning, bokföring och deklaration måste göras. Ska du anlita en redovisningsbyrå, vad är kostnaden? Kan du sköta det själv?

Starka och svaga sidor

 • Vilka är dina starka sidor?
 • Vilka är dina svaga sidorna?
 • Vilka möjligheter kan uppstå för ditt företag framöver?
 • Vilka hot kan uppstå och kan komma att påverka ditt företag?

Gå igenom frågorna och bearbeta din affärsplan till max.