Feminism och lika rättigheter

Den moderna feministen strävar inte efter lika rättigheter för kvinnor och män. Det uppenbaras tydligt i debatten om ”jämställdhet” där kvotering och lika fördelning av kvinnor och män i exempelvis bolagsstyrelser och regeringen är något att sträva efter. Som kvinna kan du vara mindre kvalificerad och ändå få en topp-position. Är det jämställdhet? Är det rätt att lagstifta in kvinnor i topp-positioner just för att de är kvinnor?

Feminismens utgångspunkt är att det i samhället finns en strukturell ordning som leder till att kvinnor systematiskt missgynnas. De lyfter ofta fram områden med mansdominerade yrken för att med en ensidig statistik visa att de är missgynnade. Det blir en faktabaserad bekräftelse men som i själva verket beror på helt andra orsaker. Fysiska arbeten är ett sådant exempel där intresset från kvinnor är väldigt mycket lägre. Könsfördelningen på en sådan arbetsplats är ofta mansdominerad av just den orsaken. Den typen av missgynnande statistik lyfts ofta fram i debatter.

Att kvinnor skulle vara missgynnade på arbetsmarknaden är helt enkelt inte sant. Män däremot är missgynnade på arbetsmarknaden eftersom många företag idag tillämpar informell kvotering. Feministens skeva föreställning om att kvinnor behöver få det ännu bättre finns ändå kvar.

Tvångskvotering

Föräldraförsäkring är en av de stöd som vi har när vi blir föräldrar. Regeringen har gått in och omyndighetsförklarat kvinnan i familjen och tagit ifrån henne mammadagar som hon behöver. Nu ska pappan i familjen tvingas vara hemma. Föräldrarna ska inte själva få välja vilken i familjen som ska vara hemma med barnen. Utifrån en familjs förutsättningar kan detta vara förödande.

I snitt skiljer det 4 år mellan en man och en kvinna i ett förhållande. Mannen är fyra år äldre och har kommit fyra år längre i karriären. Han tjänar generellt bättre än kvinnan som är yngre och det kan vara avgörande för att vardagen går ihop ekonomiskt. Varför ska inte ett vuxet par få välja hur de vill fördela sina föräldradagar. Det har ingenting med jämställdhet att göra utan vad som passar bäst för familjen i fråga. Feminism är en splittrande ideologi och kvotering är ett omyndigförklarande medel.

 

Så vad är feminism?

Feminism är per definition en splittrande ideologi. Den sorterar in människor i grupper, och ställer dem i konflikt mot varandra. Feministerna svartmålar kollektivt alla män och klassificerar samtidigt alla kvinnor som en homogen grupp. Den feministiska rörelsen fortsätter att hävda att de arbetar för jämställdhet när alla deras argument endast gynnar kvinnor.

En summering av feminism är för mig extremistiska vänsterfanatiker, sittandes på en hög sadel med vattenutsikt i världens mest jämställda land!