Återvinning av elektronikskrot är ett av de avfallsflöden som ökar mest i Sverige

Skrotåtervinning är idag en självklarhet för att skapa en grönare miljö och i Sverige är vi duktiga på att återvinna vårt skrot. Hur går det till att återvinna metallskrot och annan skrot? Hur genomför återvinningsföretag processen?

Återvinningsföretag ser både ekonomiska och miljömässiga möjligheter genom att arbeta med återvinning som en resurs. Samtidigt finns möjligheter med att låta återvunna råvaror få ersätta de nya råvarorna istället. Det har skapats flera lösningar för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas och att det samtidigt utförs på en effektivt och smidigt sätt. I Sverige har återvinningen varit framgångsrik och den fortsätter att öka kraftigt. Den svenska återvinning har totalt lett till en minskning med mer än 6 miljoner ton årligen av de globala koldioxidutsläppen. Detta motsvarar omkring 10 % av den totala mängden växthusgaser i Sverige.

Elektronikskrot är ett av de flöden som ökar mest

Eftersom elektronik är ett av de avfallsflöden som har ökat mest inom Sverige har flera lösningar skapats för att så mycket som möjligt av elektronikskrotet ska kunna återvinnas. Till exempel så återvinns CRT-skärmar till blästringsmaterial och även röntgenglas och LCD-skärmar kan återvinnas i en helt sluten process. För att göra det möjligt för plast att återföras i kretsloppet har det skapats lösningar där den del av plasten som innehåller ämnet flamskyddsmedel sorteras från den så kallade rena plasten.

Så kan processen gå till när återvinningsföretag köper elektronikskrot

Målet är att det ska vara smidigt och enkelt för företag att återvinna sitt skrot och därför har återvinningsföretag utarbetat effektiva lösningar för själva processen. Återvinningsföretag köper elektronikskrot av olika avtalspartners och anpassar lösningar efter behov. Vanligtvis finns det containrar och kärl utplacerade hos avtalspartners där verksamheter kan lämna av sitt skrot som sedan hämtas av återvinningsföretaget.

Ofta har företagen som arbetar med återvinning sina egna återvinningscentraler där det sker en miljövänlig hantering genom att klassa, omlasta och ibland sortera skrot för vidare leverans till olika smältverk eller legobearbetningsföretag. Det slutgiltiga målet är att kunna tillverka en råvara av hög kvalitet som sedan kan säljas vidare till olika smältverk runt om i Europa. Återvinningsföretag erbjuder att köpa elektronikskrot för ett bra pris från olika verksamheter runt om i landet för att hjälpa till att ta hand om skrotet på ett miljömässigt vis.

Viktigt med en miljöpolitik på arbetsplatsen för vidare hantering av skrotet

Det är vanligt att verksamheter inte har en miljöpolitik på arbetsplatsen. Återvinningsföretag erbjuder inte bara att köpa elektronikskrot till ett marknadsmässigt pris utan kan också hjälpa till med att utarbeta en miljöpolicy på arbetsplatsen. Detta för att kunna fortsätta med miljöarbetet och skrotåtervinning. En miljöpolicy kan innehålla flera punkter men bör bland annat innehålla information om åtgärder som ska genomföras på verksamheten för att minska på miljöpåverkan och hur detta arbetet kommer utföras i linje med de gällande kraven enligt lagen.