Formsprutning av plast

Formsprutning är utan tvekan den absolut vanligaste metoden för att tillverka produkter i plast. Genom att använda formsprutning är det möjligt att tillverka stora serier av i många fall rätt komplicerade produkter.

Genom att använda automation i olika former ökar man tillverkningstakten och kvaliteten samtidigt som man minskar behovet av personal.
Formsprutning av plats är en beprövad tillverkningsmetod för att framställa plastprodukter. Formsprutning av plast har använts i många år men under senare år har tekniken blivit mer effektiv tack vare automation av olika typer.

Vilka produkter framställs genom formsprutning?

I stort sett alla plastprodukter som vi möter i vardagen är framställda genom formsprutning i någon form. PET-flaskor, förpackningar av olika slag samt plastleksaker är alla framställda med hjälp av formsprutning.

Extrudering av plast

För extrudering som även kallas strängsprutning börjar arbetet med att plastmaterialet värms upp till en temperatur som gör det möjligt att hantera och forma plasten.
Man fyller sedan det uppvärma materialet i behållaren och därefter pressas det uppvärmda materalet genom ett munstycke som har en speciell form.
Efter att att extrudering skett kan man sträcka produkten för att göra den rakare. Det finns olika typer av efterbehanlingar som kan utföras för att ge bättre egenskaper.

Formblåsning av plast

Formblåsning är en metod för formsprutning som påminner mycket om glasblåsning, men med skillnaden att man istället för glas använder sig av plast.
Tekniken bygger på att ett rör trycks ut från en extruder ner i en kammare som är lika lång som formen. Därefter sluts kammaren helt och gas strömmar in i formen. Därefter kyls formen och produkten kan tas ut.

Ett vanligt exempel för denna metod är tillverkning av bland annat PET-flaskor

Olika typer av plaster för olika användningsområden

Naturligtvis finns det många olika typer av plaster som alla har sitt användningsområde. För t.ex. användning inom livsmedelsindustrin ställs det speciella krav för hygien och att inte materialet är giftigt på något sätt. Det finns industristandarder som noga beskriver detta.

Dessutom finns det andra krav man måste tänka på. Skall plasten vara beständig mot solljus eller finns det annat att ta hänsyn till?

Maskiner för formsprutning av plast

Det finns många olika maskiner för formsprutning av plast. Dessutom finns det ett stort utbud av reservdelar och förbrukningsmaterial som t.ex. noselement tillgängliga. Det finns ett stort antal företag som är specialister på att ta fram lösningar för formsprutning av plast och andra material.