Smarta lösningar för att förbättra och effektivisera resandet med kollektivtrafik

Det är viktigt att kunna erbjuda en effektiv resa oavsett vilket färdmedel man reser med. Dessutom är det viktigt för miljön att det hela tiden arbetas med att förbättra och utveckla trafiken. Vilka smarta lösningar har det skapats för att uppnå detta? 

För att generera bättre trafik behöver man modern teknik tillsammans med åtgärder inom flera områden som exempelvis ekonomi, ekologi och styrning. Det är också viktigt med mobiliteten och där behövs det transportkoncept som innehåller kombinationer av bland annat miljövänliga transportsätt och åtgärder som minskar belastningen på transportnätet. 

Infotainmentsystem för resenärer inom kollektivtrafik

Kraven på information fortsätter att öka och det är viktigt att bland annat erbjuda bildskärmar på färdmedel som bussar, spårvagnar, tåg, hållplatser och stationer. För att resan med kollektivtrafik ska flyta på så smidigt som möjligt behövs det realtidsinformation och även information om eventuella störningar för samtliga resenärer. En smart lösning till detta är infotainmentsystem som även kan användas för att visa nyheter eller underhållning och på det sättet skapa en mer trivsam resa för både passagerare och förare. 

Med fler smarta kollektivtrafiklösningar kommer det attrahera fler resenärer som väljer att lämna bilen hemma istället. Detta i sin tur kommer att hjälpa till att minska miljöpåverkan och även generera ett hälsosammare samhälle. Det finns även andra fördelar med att använda infotainment system i trafiken som exempelvis att den kommer flyta på bättre vilket kommer minska på onödiga extrabussar och skapa en mer miljövänlig körning i trafiken. 

Andra smarta kollektivtrafiklösningar

Genom att använda automatiserad biljettinsamling och säkerhetssystem kan miljöpåverkan minskas ännu mer. Andra smarta lösningar inkluderar även att kollektivtrafiken blir extra prioriterad i trafiken. Detta kan man lösa till exempel genom att bussar prioriteras i trafiksignaler, på så sätt kan bussarna enkelt integreras med stadens transportsystem. Kollektivtrafikhantering är viktigt för att bussar och tåg ska vara mera attraktivt som färdmedel, och locka med snabbare restider och förbättrad service. 

Ledning av fordonsflotta en betydelsefull del

Ytterligare viktiga komponenter för en effektivare kollektivtrafik är olika system för ledning av fordonsflotta. Det möjliggör användandet av både plats- och fordonsinformation i realtid för nyttjande och optimering av fordonsflottan för operatörer. Detta är en viktig del i kollektivtrafikhantering eftersom bland annat passagerare får information som är i realtid vilket brukar generera i förbättrad punktlighet och kvalitet på service. För kollektivtrafikoperatörer finns smarta lösningar för att noggrannare kunna spåra fordonsflottan och även snabbt kunna rapportera eventuella incidenter och förseningar. 

Det är positivt för samhällen och städer genom att det ges fördelaktiga uppgifter i realtid till passagerare och även gynnsamt för förare som kan köra exempelvis bussar eller tåg mer effektivt och dessutom kostnadseffektivt. Även passagerare gynnas då det kan sänka stressen och minska väntetiderna genom att resenärerna kan ta emot korrekt och lättförståelig information i realtid.