Vad är dyslexihjälpmedlet LexiaProvia?

LexiaProvia är ett dyslexihjälpmedel i datorn som hjälper barn med dyslexi eller andra språkligt betingade inlärningssvårigheter. Det är ett välkänt program som funnits inom de flesta skolor 20 år tillbaka och kan även användas för att förbättra elevers ordförråd och läs- och skrivkunskaper

Dyslexi är främst associerad med en svårighet att läsa. Men det kan även påverka ens skrift, stavning och till och med ens tal. Ett dyslexihjälpmedel i skolan som LexiaProvia är ett användbart verktyg både i klassrummet och utanför som skapar förutsättningarna för att alla barn ska ha en normal och givande skolgång.

För många barn med dyslexi kan det vara en påfrestande upplevelse att behöva fråga om stavning, speciellt i klassrummet omgiven av sina klasskamrater. Dyslexihjälpmedlet LexiaProvia ökar självständigheten för barn med dyslexi i klassrummet och möjliggör för en ostörd tankegång.

LexiaProvia är ett dyslexihjälpmedel som är både simpelt och intuitivt och är ett måste för alla klassrum som har en elev med dyslexi.

Lexia & Provia

Dyslexihjälpmedlet LexiaProvia består av två program:

  • Lexia: Ett datorprogram utvecklat för att behandla dyslexi med den senaste kunskapen inom dyslexiforskning. Lexia har omkring 1200 digitala övningar som kan skräddarsys efter den enskilda elevens förutsättningar. Syftet med Lexia som ett dyslexihjälpmedel i skolan är att effektivisera elevers lärande och träning och öka deras läs- och skrivförmåga och. Lexia är ett dyslexihjälpmedel i datorn där eleven kan träna fonologi, ljud-bokstavsmatchning, stavelser, ord och meningar, syntax, begrepp, rumsuppfattning, klocka och mycket mer. Lexia är enkelt att använda och där du kan skapa egna profiler och mallar till nya användare, samt skicka övningar till eleverna via e-post så de även kan träna hemma.
  • Provia: Ett testverktyg som tydliggör en elevs språkliga kompetens. Utifrån resultatet anpassas sedan automatiskt övningar för den specifika eleven. Det är rekommenderat att genomföra en analys av varje elev via dyslexihjälpmedlet Provia i början av varje ny kursstart för att får en bra överblick över varje enskild elevs kompetensnivå. Detta är rekommenderat för att man så snabbt som möjligt ska identifiera elever som riskerar att utveckla dyslexi eller andra språkliga problem. Förutom att det är ett utmärkt dyslexihjälpmedel för skolan fungerar Provia även som ett verktyg för att ta reda på nyanländas läs- och skrivkunskaper.
    Fördelarna med LexiaProvia
  • Den dynamiska duon Lexia och Provia är några av marknadens bästa dyslexihjälpmedel för skolan. De hjälper inte bara en elev med dyslexi att effektivisera och underlätta sitt lärande gällande läs- och skrivkunskaper. Det underlättar och effektiviserar även lärarens jobb med att få en bra uppfattning om vad eleven behöver öva på och kan således anpassa studiematerialet efter dem. Samtidigt är LexiaProvia både enkel att använda och högt interaktiv som tillåter eleven att bli mer självgående och lära sig på egen hand.

Marknadens främsta dyslexihjälpmedel

Letar du efter ett smart och smidigt dyslexihjälpmedel som är enkelt att använda? Kontakta ett läromedelsförlag idag och investera i dyslexihjälpmedlet LexiaProvia eller någon av de många andra digitala läromedlen som finns på marknaden för dyslektiker.