Vad är ett passivhus och varför är det bra för miljön och samhället?

Passivhusen fyller en allt viktigare roll i dagens samhälle. Med hjälp av dessa lågenergihus går det att minska energiförbrukningen, något som i sin tur är bra för miljön. Principen bakom passivhusen är att skapa bästa möjliga värmekomfort till en låg kostnad, något som görs genom att minska värmeförlusterna.

Passivhus i Sverige

En stor del av husets energiförbrukning går till uppvärmningen av de olika ytorna. Ju mer de behöver värmas upp, desto högre blir energiförbrukningen. Under det tidiga 1990-talet undrade byggnadsfysikern Wolfgang Feist om det gick att bygga ett hus som hade så små värmeförluster att man inte ens behövde radiatorer. Wolfgang och hans kollegor, bland annat svensken Bo Adamson från Lunds universitet, satte grunden till det som idag kallas för passivhusteknik, ett sätt att bygga hus som är mycket energisnåla.

Vad är passivhus?

Frågan ”vad är passivhus” är både enkel och svår att svara på. Kort förklarat är det ett hus som använder sig av passivhusteknik och de principer som utvecklades av Wolfgang Feist. I Sverige kallas dessa hus även för lågenergihus. De generella principerna för ett lågenergihus/passivhus är att de omfattas av ett speciellt klimatskal. Detta skal kan, genom bland annat effektiv ventilation, ta tillvara på värmen som alstras från husets boende, de olika apparaterna som används i huset och även från solens strålar.

Detta speciella klimatskal ska vara lufttätt och ha extra tjock isolering. Detta ställer även höga krav på fönster och dörrar eftersom de måste ha låga U-värden. Det finns flera passivhus krav som måste uppfyllas för att man ska få använda sig av benämningen passivhus. Det viktigaste kravet är att byggnaden inte får överstiga en viss tillförd effekt per kvadratmeter per år.

Passivhus krav

Det exakta kravet beror på vad det är för byggnad och var i Sverige själva huset ligger. Passivhus i Sverige får inte överstiga 10 W/m² om det är ett flerbostadshus och 12W/m² om det är ett friliggande hus. Just dessa krav är lite lättare i den norra klimatzonen av förståeliga skäl.

Internationella passivhus krav

Wolfgang Feist har naturligtvis fortsatt att utveckla både nya tekniker och principer för att hjälpa andra att bygga hus med minimal värmetillförsel. 1996 grundades Passivehaus-Institut, en organisation som bland annat utvecklar det internationella certifieringssystem som används i branschen. Om du är intresserad av att bygga ett passivhus, se till att du vänder dig till konsulter som är internationellt certifierade passivhusexperter.

Det är värt att nämna att det även finns hus som bygger på dessa principer och som förbättrat vissa aspekter. Nollenergihus är till exempel ett hus där energiförbrukningen är noll. För att lyckas med detta används oftast ett sätt att producera el till huset, exempelvis en solcellsanläggning. Lyckas man skapa ett riktigt effektivt passivt hus kan man skapa ett plusenergihus. Det är ett hus som producerar ett energiöverskott. Detta överskott kan i majoriteten av fallen säljas till energibolagen, vilket är en uppskattad detalj. Det är lätt att förstå varför passivhusen börjar få en allt viktigare roll i dagens samhälle.