Hur du blir berättigad ett företagslån

Grundidén med företagslån är densamma som med privatlån men involverar en större summa pengar. Företaget lånar pengar som ska betalas tillbaka vid ett senare tillfälle med tillkommen ränta. Anledningarna till att ett företag vill låna pengar kan vara många: det kan bland annat röra sig om nya inköpsbehov eller att du vill ersätta aktiefinansiering.

Innan du tar ett företagslån bör du noga betänka varför och vilka alternativen är. Det finns tre fallgropar att undvika. Ett vanligt nybörjarmisstag att ta lån som det sedan visar sig att du inte behöver. Det kan även visa sig att det du använde lånet till inte var användbart. Slutligen, så kan en ovan låntagare ta på sig lån med för dåliga villkor.

Olika typer av företagslån

Det finns många olika typer av företagslån, men de faller alla i en av två klasser: bilaterala lån eller syndikerade lån. Dessa klasser skiljer sig enbart åt vad gäller antalet långivare. Bilaterala lån har nämligen endast en långivare, medan vid syndikerade lån har ett antal aktörer gått samman för att agera långivare åt företaget.

Bortsett från antal långivare, så kan vi kategorisera företagslån efter längd, långivarens skyldigheter, återbetalningssätt och vilken typ av lånesäkerhet som krävs av företaget som lånar. Vi kan dela upp de typer av lån som vi kommer att gå igenom vad som krävs för att få ta i övertrassering och lån med fast löptid. Specifika typer av lån med fast löptid inkluderar revolverande lån och överbryggningslån.

Övertrassering

Övertrassering fungerar på samma sätt för ett företag som för en privatperson. Det handlar helt enkelt om att du tar ut mer kapital än vad du har innestående. Motsvarigheten för en privatperson är när saldot på dennes debetkort är mindre än noll, till exempel efter ett köp som blev oväntat dyrt eller förändring av valutakursen under ett utlandsköp.

Övertrassering är ett flexibelt korttidslån som inte kräver något föregående godkännande från långivaren. Var dock noga med att kolla upp att övertrassering är tillåtet. En godkänd övertrassering innebär precis vad det låter som, att du har tillåtelse att göra en övertrassering, oftast under en kortare period. Om övertrasseringen inte är godkänd tillkommer extra avgifter och dessutom kan låntagaren kräva tillbaka sina pengar snabbare.

Lån med fast löptid

Lån med fast löptid är mer formella än övertrasseringar. Under ett sådant lån binder sig en långivare till att låna ut en fast summa till ett företag under en bestämd tid. Låntagaren kan dela upp återbetalningen eller betala den i en klumpsumma vid löptidens slut. I de flesta fall sträcker sig löptiden mellan ett och fem år.

Ett revolverande lån, heter också revolverande kontokredit och är ett lån med fast löptid men utan fast belopp. Det betyder att du kan använda pengar, återbetala dem och sedan ta ut igen om du skulle behöva. Överbryggningslån fungerar däremot på samma sätt för företag som för privatpersoner, vilket syftar till att ha tillgång till kapital under perioden mellan en försäljning och att kunden betalar.

Återbetalning av företagslån

Innan du tar ett lån, behöver du som låntagare tänka noga igenom hur och när du behöver betala tillbaka lånet. Om ditt företag till exempel behöver kunna vara flexibelt med sin återbetalning, är övertrassering ett lämpligt alternativ. Om dina behov däremot är mycket tidsbundna, är det betydligt smartare att välja ett lån med fast löptid.

Är ditt företag berättigat ett företagslån?

Innan du kan anses vara berättigat ett lån, kommer långivaren undersöka ditt företags finansiella situation. I den processen kommer långivaren att gå igenom företagets alla konton, samt eventuella övriga skulder. Långivaren vill också försäkra sig om att företagets interna policy tillåter lånet ifråga. För att medge lån behöver långivaren anse att företaget har möjlighet att betala tillbaka både lånet och räntan i tid.

Två viktiga saker att tänka på vid förhandling om företagslån

En viktig sak att tänka på vid ett företagslån är hur snabbt och säkert du behöver ha tillgång till pengarna. Lånevillkoren anger om den som lånar ut pengar också åtar sig att garantera dig tillgång till alla pengarna ifråga, eller om de eventuellt beviljar ett lån, men inte ger dig hela summan. Den första typen av lån är enklare att få, men åtagandet kostar extra.

En annan viktig sak att tänka på är kreditvärdigheten för ditt företag. Beroende på hur kreditvärdigt företaget är, kommer långivaren att behöva olika typer av säkerheter, garantier och depositioner. Genom att kräva garantier och depositioner kan långivaren försäkra sig om att vara en prioritet i det fall låntagaren inte kan återbetala beloppet på grund av insolvens.

Vilket företagslån är bäst för ditt företag?

Till syvende och sist är det ditt företags specifika behov som avgör vilka lånevillkor som passar bäst. Om företaget behöver pengar snabbt kan övertrassering eller överbryggningslån fungera. Men ska lånet sträcka sig över en längre tid kan lån med fast löptid passa bättre. Vill du inte bestämma dig för en specifik summa så bör du dessutom överväga att ansöka om ett revolverande lån.

Innan du tar ett företagslån bör du noga betänka varför och vilka alternativen är. Det finns tre fallgropar att undvika.