Att starta företag med hjälp av företagslån

Har du planer på att starta företag, men tvekar inför att välja en passande och förmånlig finansieringslösning? Då är du inte ensam. Företagslån och andra kreditlösningar blir allt fler på marknaden, vilket innebär både för- och nackdelar för företagaren. Men vad är egentligen skillnaden mellan ett företagslån och ett privatlån, och vilka bolagsformer är dessa företagslån avsedda för? Vi reder ut begreppen.

Ett företagslån är en kredit som skrivs ut till ett företagskonto, vilket innebär att företaget, alltså den juridiska personen står som låntagare och inte firmatecknaren. Detta gäller dock inte om lånet tecknas på en enskild firma. Enskilda firmor har möjlighet att få företagslån, även om det vanliga är att de långivare som finns på marknaden i allt större utsträckning beviljar företagslån till Aktiebolag.

Från ansökan till godkänt & utbetalt lån

Företagslånet behöver ansökas på samma sätt som vid ett vanligt privatlån, med skillnaden att långivaren ofta vill se över företagets nuvarande likviditet och affärsmodell. Av naturliga skäl vill kreditgivaren se över vilka risker och möjligheter som kan finnas i samband med att få tillbaka sina utlånade pengar på ett så träffsäkert sätt som möjligt. Efter att ansökan har skickats in kommer långivaren att granska företagets tillgångar och skulder. Detta är vad som i största mån ligger till grund för hur vida lånet kommer att godkännas eller inte. Efter det att ett lån godkänns tar det normalt bara några dagar innan pengarna betalas ut och kan användas som en tillgång på företagets bankkonto.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett företagslån varierar mellan olika långivare. I normalfallet ligger räntan högre än vid privatlån eller lån som kan tecknas med någon form av säkerhet, exempelvis ett billån eller huslån. Eftersom företagslånet sällan ligger till grund för några fysiska värdesaker är räntan sällan under 10%, och återbetalas normalt över en tolvmånadersperiod. Företagslånet är dock avsevärt billigare än exempelvis det dyra snabblånet, som ofta har räntor på flera hundra procent.

Lenders hjälper låntagare att hitta marknadens bästa långivare och låneerbjudanden som är marknadsmässigt konkurrenskraftiga. Besök Lenders.se för mer info och för att hitta nya uppslag om vilka långivare som passar för både privatlån, företagslån och snabblån.