Taggarkiv: företagslån

Hur du blir berättigad ett företagslån

Grundidén med företagslån är densamma som med privatlån men involverar en större summa pengar. Företaget lånar pengar som ska betalas tillbaka vid ett senare tillfälle med tillkommen ränta. Anledningarna till att ett företag vill låna pengar kan vara många: det kan bland annat röra sig om nya inköpsbehov eller att du vill ersätta aktiefinansiering.

Innan du tar ett företagslån bör du noga betänka varför och vilka alternativen är. Det finns tre fallgropar att undvika. Ett vanligt nybörjarmisstag att ta lån som det sedan visar sig att du inte behöver. Det kan även visa sig att det du använde lånet till inte var användbart. Slutligen, så kan en ovan låntagare ta på sig lån med för dåliga villkor.

Olika typer av företagslån

Det finns många olika typer av företagslån, men de faller alla i en av två klasser: bilaterala lån eller syndikerade lån. Dessa klasser skiljer sig enbart åt vad gäller antalet långivare. Bilaterala lån har nämligen endast en långivare, medan vid syndikerade lån har ett antal aktörer gått samman för att agera långivare åt företaget.

Bortsett från antal långivare, så kan vi kategorisera företagslån efter längd, långivarens skyldigheter, återbetalningssätt och vilken typ av lånesäkerhet som krävs av företaget som lånar. Vi kan dela upp de typer av lån som vi kommer att gå igenom vad som krävs för att få ta i övertrassering och lån med fast löptid. Specifika typer av lån med fast löptid inkluderar revolverande lån och överbryggningslån.

Övertrassering

Övertrassering fungerar på samma sätt för ett företag som för en privatperson. Det handlar helt enkelt om att du tar ut mer kapital än vad du har innestående. Motsvarigheten för en privatperson är när saldot på dennes debetkort är mindre än noll, till exempel efter ett köp som blev oväntat dyrt eller förändring av valutakursen under ett utlandsköp.

Övertrassering är ett flexibelt korttidslån som inte kräver något föregående godkännande från långivaren. Var dock noga med att kolla upp att övertrassering är tillåtet. En godkänd övertrassering innebär precis vad det låter som, att du har tillåtelse att göra en övertrassering, oftast under en kortare period. Om övertrasseringen inte är godkänd tillkommer extra avgifter och dessutom kan låntagaren kräva tillbaka sina pengar snabbare.

Lån med fast löptid

Lån med fast löptid är mer formella än övertrasseringar. Under ett sådant lån binder sig en långivare till att låna ut en fast summa till ett företag under en bestämd tid. Låntagaren kan dela upp återbetalningen eller betala den i en klumpsumma vid löptidens slut. I de flesta fall sträcker sig löptiden mellan ett och fem år.

Ett revolverande lån, heter också revolverande kontokredit och är ett lån med fast löptid men utan fast belopp. Det betyder att du kan använda pengar, återbetala dem och sedan ta ut igen om du skulle behöva. Överbryggningslån fungerar däremot på samma sätt för företag som för privatpersoner, vilket syftar till att ha tillgång till kapital under perioden mellan en försäljning och att kunden betalar.

Återbetalning av företagslån

Innan du tar ett lån, behöver du som låntagare tänka noga igenom hur och när du behöver betala tillbaka lånet. Om ditt företag till exempel behöver kunna vara flexibelt med sin återbetalning, är övertrassering ett lämpligt alternativ. Om dina behov däremot är mycket tidsbundna, är det betydligt smartare att välja ett lån med fast löptid.

Är ditt företag berättigat ett företagslån?

Innan du kan anses vara berättigat ett lån, kommer långivaren undersöka ditt företags finansiella situation. I den processen kommer långivaren att gå igenom företagets alla konton, samt eventuella övriga skulder. Långivaren vill också försäkra sig om att företagets interna policy tillåter lånet ifråga. För att medge lån behöver långivaren anse att företaget har möjlighet att betala tillbaka både lånet och räntan i tid.

Två viktiga saker att tänka på vid förhandling om företagslån

En viktig sak att tänka på vid ett företagslån är hur snabbt och säkert du behöver ha tillgång till pengarna. Lånevillkoren anger om den som lånar ut pengar också åtar sig att garantera dig tillgång till alla pengarna ifråga, eller om de eventuellt beviljar ett lån, men inte ger dig hela summan. Den första typen av lån är enklare att få, men åtagandet kostar extra.

En annan viktig sak att tänka på är kreditvärdigheten för ditt företag. Beroende på hur kreditvärdigt företaget är, kommer långivaren att behöva olika typer av säkerheter, garantier och depositioner. Genom att kräva garantier och depositioner kan långivaren försäkra sig om att vara en prioritet i det fall låntagaren inte kan återbetala beloppet på grund av insolvens.

Vilket företagslån är bäst för ditt företag?

Till syvende och sist är det ditt företags specifika behov som avgör vilka lånevillkor som passar bäst. Om företaget behöver pengar snabbt kan övertrassering eller överbryggningslån fungera. Men ska lånet sträcka sig över en längre tid kan lån med fast löptid passa bättre. Vill du inte bestämma dig för en specifik summa så bör du dessutom överväga att ansöka om ett revolverande lån.

Innan du tar ett företagslån bör du noga betänka varför och vilka alternativen är. Det finns tre fallgropar att undvika.

Att starta företag med hjälp av företagslån

Har du planer på att starta företag, men tvekar inför att välja en passande och förmånlig finansieringslösning? Då är du inte ensam. Företagslån och andra kreditlösningar blir allt fler på marknaden, vilket innebär både för- och nackdelar för företagaren. Men vad är egentligen skillnaden mellan ett företagslån och ett privatlån, och vilka bolagsformer är dessa företagslån avsedda för? Vi reder ut begreppen.

Ett företagslån är en kredit som skrivs ut till ett företagskonto, vilket innebär att företaget, alltså den juridiska personen står som låntagare och inte firmatecknaren. Detta gäller dock inte om lånet tecknas på en enskild firma. Enskilda firmor har möjlighet att få företagslån, även om det vanliga är att de långivare som finns på marknaden i allt större utsträckning beviljar företagslån till Aktiebolag.

Från ansökan till godkänt & utbetalt lån

Företagslånet behöver ansökas på samma sätt som vid ett vanligt privatlån, med skillnaden att långivaren ofta vill se över företagets nuvarande likviditet och affärsmodell. Av naturliga skäl vill kreditgivaren se över vilka risker och möjligheter som kan finnas i samband med att få tillbaka sina utlånade pengar på ett så träffsäkert sätt som möjligt. Efter att ansökan har skickats in kommer långivaren att granska företagets tillgångar och skulder. Detta är vad som i största mån ligger till grund för hur vida lånet kommer att godkännas eller inte. Efter det att ett lån godkänns tar det normalt bara några dagar innan pengarna betalas ut och kan användas som en tillgång på företagets bankkonto.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett företagslån varierar mellan olika långivare. I normalfallet ligger räntan högre än vid privatlån eller lån som kan tecknas med någon form av säkerhet, exempelvis ett billån eller huslån. Eftersom företagslånet sällan ligger till grund för några fysiska värdesaker är räntan sällan under 10%, och återbetalas normalt över en tolvmånadersperiod. Företagslånet är dock avsevärt billigare än exempelvis det dyra snabblånet, som ofta har räntor på flera hundra procent.

Lenders hjälper låntagare att hitta marknadens bästa långivare och låneerbjudanden som är marknadsmässigt konkurrenskraftiga. Besök Lenders.se för mer info och för att hitta nya uppslag om vilka långivare som passar för både privatlån, företagslån och snabblån.

Nya företagslån på marknaden

Marknaden för företagslån har länge varit styrd av storbankerna. Historiskt har det varit väldigt svårt och krångligt för en småföretagare att kontakta sin bank för att lån.  Processen som eventuellt leder fram till företagslånet hos någon av storbankerna inleds med ett personligt möte där din firmas finansiella status kommer att diskuteras. Vidare kommer de att vilja veta exakt hur pengarna skall investeras. Även om ditt företag har en god finansiell status brukar de kräva någon form av säkerhet eller pant då krediten ofta säkerställs med företagsinteckning och ägarborgen.

Många kreditgivare har insett att det finns ett stort hål som behöver fyllas kring företagsfinansiering. En direkt effekt av detta har blivit att nischen har blivit väldigt het för professionella investerare vilket lett till att det vuxit fram ett flertal nya sätt att ta ett företagslån.

Peer to peer lån är den låneformen som växer snabbast i USA och det innebär kortfattat att via en digital plattform där privatperson och företags möts kan man investera eller låna pengar. Som långivare kan man erbjuda sina pengar för utlåning mot en ränta för att få avkastning på sitt kapital. Som låntagare kan man då således ansöka om att låna pengar, dvs. samma pengar som långivaren satt in i plattformen.  Toborrow är det första svenska bolaget som erbjuder peer to peer företagslån. Privatpersoner finansierar ett företags lånebehov mot att krediten löper med en ränta som sedan långivarna få ta del av.

Kwikspark är ett annat företag om startat sin verksamhet under 2015 och av dom kan man låna upp till 500 000 kr till sitt företag även om banken sagt nej. Processen är mycket enklare än hos storbankerna då de istället för att ställa säkerhet på finansieringen istället ser till kassaflödet och den finansiella statusen på ert företag. Minikravet är att man omsätter minst 750 000 kr per år.

Det sista exemplet vi tar upp är ytterligare ett kreditinstitut som vuxit fram under 2015. Företaget Monetise som erbjuder företagsfinansiering baserat på ett förskott av er kortförsäljning. För att kunna ansöka om detta lån måste man alltså ha en verksamhet baserad på inkomster via kreditkort, bankkort vilket de flesta ehandels företag har idag. Högsta lånebeloppet styrs av hur stora intäkter ert företag har. Det normala är att du kan låna upp till en månadsomsättning. Monetise tjänar pengar genom att ta ut en fast avgift per utbetalt lån.

Att låna till ditt företag har blivit betydligt enklare och framför allt har processen blivit betydligt enklare. Säkerligen kommer det att tillkomma fler kreditinstitut som vänder sig till företagsmarknaden de närmsta åren. Alla kreditgivare listas på www.bank24.nu 

Jonas Larsson VD och ägare som driver en av Sverige största ekonomiportaler www.bank24.nu som finns i 3 länder. Bank24 jämför 18 segment inom din privatekonomi. Lån, sparande och räntor.