Neuralink – Teknologi för hjärnan

Neualink (ett bolag med Elon Musk i spetsen) skapar framtiden för hjärnan. Deras mål är att bygga enheter som hjälper människor med förlamning och att uppfinna ny teknik som kommer att utöka våra förmågor, vår välfärd och vår värld.  ”När vår teknik utvecklas kommer vi att kunna öka kommunikationskanalerna med hjärnan, få tillgång till fler hjärnområden och nya typer av neural information. Denna teknik har potential att behandla ett brett spektrum av neurologiska störningar, att återställa sensorisk och rörelsefunktion, och så småningom att utvidga hur vi interagerar med varandra”

Vi utformar länken för att ansluta till tusentals nervceller i hjärnan. Det kommer att kunna spela in aktiviteten hos dessa neuroner, bearbeta dessa signaler i realtid och skicka den informationen till länken. Som en första tillämpning av denna teknik planerar vi att hjälpa människor med svår ryggmärgsskada genom att ge dem möjlighet att styra datorer och mobila enheter direkt med hjärnan. Vi skulle börja med att registrera neural aktivitet i hjärnans rörelser. När användare funderar på att flytta sina armar eller händer skulle vi avkoda dessa avsikter, som skulle skickas via Bluetooth till användarens dator. Användare skulle initialt lära sig att styra en virtuell mus. Senare, när användarna får mer träning och våra adaptiva avkodningsalgoritmer fortsätter att förbättras, förväntar vi oss att användare skulle kunna styra flera enheter, inklusive ett tangentbord eller en spelkontroll.

Se Elon Musk´s Presentation av Neuralink